Ứng dụng kinh dịch dự đoán khả năng có con

Ứng dụng kinh dịch dự đoán khả năng có con

7.1. Yêu cầu

Người nữ phải trực tiếp reo quẻ

7.2. Các tiêu chí dự đoán về khả năng có con

– Cả 6 hào trong quẻ và năm, tháng, ngày, giờ đều không có hào thai thì hiện không có thai.
Cách tính hào thai:
Tìm hào thai theo ngày dự đoán.
Ví dụ: ngày dự đoán là nhâm, quý (hành thủy), thủy trường sinh ở thân, ta có trật tự: thân tý thìn tị ngọ mùi, tương ứng trường sinh , đế vượng, mộ, tuyệt, thai, dưỡng. vậy có hào ngọ là hào thai.
– Hào tử lâm nhật nguyệt hoặc được nhật nguyệt sinh phù, động mà hóa cát thì đều cho phép có con.
– Cả 6 hào không có hào tử tôn thì không có con. ( cần tìm nguyên nhan vì sao không có con).
– Nếu trong quẻ có hào động hóa thành hào thai thì tuy trước mắt chưa có thai, nhưng sau tất sẽ có thai.
– Nếu có hào thai xuất hiện tức đã có thai rồi.
– Tử tôn vượng tướng, hoặc hưu tù mà động, động hóa cát chủ về có con.
– Tử tôn hóa tiến thần, hóa sinh trở lại thì có nhiều con.
– Hào tử tôn hưu tù mộ tuyệt, động biến thành quan hoặc quan biến thành tử tôn, phụ mẫu hóa tử tôn hay tử tôn hóa phụ mẫu, phụ mẫu động khắc tử tôn đều là tượng không có con.
– Hào T vượng khắc tử là tượng chưa cóthai.
– Tử tôn hưu tù mộ tuyệt không phá, lại gặp hình xung khắc hại thì không thể có con, hoặc có sinh cũng như không.
– Tử lâm không vong thì không đáng ngại, sau xuất không hoặc gặp xung thì sẽ có thai.
– Tử trì T mà hóa tiến là tượng có con

7.3. Về thai

– Hào thai lâm bạch hổ tất sẽ xẩy thai.
– Quẻ không có hào tử, nếu hào thai bị nguyệt kiến nhật thần hoặc hào động hình khắc thì đó là tượng đại hung.
– Quẻ có 2 hào tử lại có 2 hào thai đều tĩnh là chủ sinh đôi.
– Tử tôn hóa quan lâm tuyệt thì có thai cũng hỏng.
– Tử vượng tướng, là hào dương thì sinh con trai. Ngược lại hưu tù, là hào âm thì sinh con gái.
– Tử dương biến thành âm: con gái; tử âm động thành dương là con trai.
– Các quẻ âm bao dương: Khảm, đại quá, tiểu quá, hàm, hằng: con gái. Các quẻ dương bao âm: ly, trung phù, di, tốn: con trai.
– Tử tôn động hay hào thai động lâm bạch hổ là thai bị phá. Thê tài động cũng vậy.
– Thanh long ở quan quỷ thì sẽ xảy thai.
– Hào thai lâm quan hoặc động hóa quan thì thai chết.
– Thê tài bị tổn thương thì phải đề phòng cả hai mẹ con có nạn.
– Hào tài hợp tử thì sinh nở yên ổn.

Lời tựa

Dự đoán có thai và sinh nở là 1 trong những trọng tâm của Dự trắc sư khi tiến hành dự đoán. Con cái là kết tinh của tình yêu, là sự tiếp nối thế hệ từ quá khứ đến tương lai, là sợi dây gắn kết gia đình. Cổ nhân có câu “Trong ba điều bất hiếu, không có con cái nối dõi, thờ tự là tội bất hiếu lớn nhất !”. Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, do ảnh hưởng của môi trường cũng như xã hội mà tỉ lệ vô sinh chưa bao giờ lên cao như vậy thì con cái chính là 1 trong những chủ đề nóng trên các diễn đàn Kinh Dich.

Cách chọn Dụng thần

Xem bao giờ có con, hoặc có thể có con hay không thì lấy hào Tử Tôn làm Dụng thần. Tử Tôn vượng tướng, được sinh phù là sẽ có con ; Tử Tôn hưu tù, Không Vong, Nguyệt Phá, động mà hóa hung là cả đời khó có con cái.

Đang hoài nghi là mang thai, xem có thai hay không thì lấy hào Tử Tôn làm Dụng thần đồng thời xem hào thai. Cách tính hào thai : Lấy 12 cung trường sinh đến tra theo ngũ hành địa chi hào Tử tôn, đếm đến thai địa chính là ngũ hành địa chi của thai.

Xem mẹ mang thai như thế nào thì lấy Huynh đệ làm Dụng thần.

Một số phán đoán cơ bản

Dưới đây là 1 số phán đoán cơ bản, tuy nhiên khi vận dụng không được cứng nhắc, máy móc, tất cả đều phải phụ thuộc vào hỷ, kỵ của Dụng thần.

Tử tôn cùng hào thai vượng tướng là dấu hiệu có thai; nếu hưu tù, Không Vong, Nguyệt Phá là tượng không có thai. Nếu hào Thế là Nguyên thần của hào thai hưu tù, Không, Phá chính là tượng cả đời không có con.

Tử tôn tuy vượng tướng nhưng hào thai hưu tù, Không Vong, Nguyệt Phá, động mà hóa hồi đầu khắc, hóa Tử, hóa Tuyệt, hóa Quỷ hoặc hình xung khắc hại thì là có thai nhưng cũng sinh non hoặc sảy thai.

Nếu trong quẻ có hào động hóa thành hào thai thì tuy trước mắt chưa có thai, nhưng sau tất sẽ có thai. Hào này sẽ là trọng điểm của dự đoán ứng kỳ. Đặc biệt nếu là độc phát.

Tử tôn, thai hào nên yên tĩnh không nên phát động, động tất có ý nghĩa. Tử tôn động lâm Bạch Hổ chính là tượng sắp sinh.

Phụ mẫu là kị thần không nên phát động, động tất Tử Tôn sẽ bị khắc thương, hẳn là có vấn đề gì đó gây bất lợi cho thai. Nếu Huynh Đệ đồng thời phát động thì sẽ dẫn hóa Kỵ thần thành liên tục tương sinh.

Hào 2 là vị trí mang thai, đồng thời cũng là hào vị tử cung. Tử tôn lâm Thanh Long hoặc Câu Trần vượng mà ở hào 2 là chắc chắn có thai.

Tử tôn không nên động mà hóa Quỷ, hóa hồi đầu khắc là dấu hiệu thai nhi có bệnh hoặc sẽ ngừng tim thai.

Tử tôn không nên gặp hợp, quẻ lục hợp là dấu hiệu khó sinh, ngược lại gặp xung là dấu hiệu vượt cạn thuận lợi.

Hai hào Tử tôn đều động, hai hào thai hiện là dấu hiệu sinh đôi.

Phán đoán giới tính thai nhi

Tử tôn là hào dương, vượng tướng là nam, ngược lại là nữ.

Tại quái cung dương là nam, quái cung âm là nữ.

Tử tôn vượng tướng; dương hào động là nữ, âm hào động là nam.

Tử tôn hưu tù lấy Tử tôn ở hào âm dương cùng quái cung để phán đoán.

1 hào độc phát : nhìn hào động; 2 hào động : xem hào ở trên; 3 hào động : xem hào ở giữa; nhiều hào động : xem hào tĩnh.

Nếu tượng quẻ không rõ ràng có thể gieo lại xem sau.

Ứng kỳ

Dựa vào hỷ kỵ của hào Tử Tôn đến phán đoán, không nên cứng nhắc. Khi phán đoán cần có năng lực dự đoán ở mức nhất định. Tổng luận về ứng kỳ của Vương Hổ Ứng lão sư mời xem tại đây.

Phục tàng ứng xuất hiện hoặc xung phi thần; hợp chờ xung; nhập mộ ứng xung mộ; hưu tù ứng trường sinh; nguyệt phá ứng thực phá, hợp phá hoặc sang tháng; tuần không ứng xung không, thực không.

Ví dụ

Ví dụ : Ngày Ất Tỵ, Tháng Mùi, Năm Ất Hợi, nam hổi khi nào có con được quẻ Trạch Phong Đại Quá biến Lôi Sơn Tiểu Quá.

Lấy Tử Tôn Ngọ hỏa làm Dụng thần. Dụng thần Tử Tôn phục dưới Phi thần Phụ Mẫu Hợi thủy, Phi thần đến khắc Phục thần là không cát. Nhưng Phi thần tuyệt ở Nhật, Nhật xung, Nguyệt khắc. Nhật xung Phi thần tương trợ Dụng thần là cát, là tượng có thai. Phụ mẫu Hợi thủy được Quan quỷ Dậu kim phát động tới sinh phù, năm 2000 là năm Thìn, hợp trú Quan Quỷ Dậu kim lại khiến cho Phụ mẫu Hợi thủy nhập mộ, nhập mộ khó khắc Tử tôn Ngọ hỏa. Phán đoán năm này sẽ mang thai.

Quả nhiên năm 2000 đã có thai, là con trai.

Ứng dụng kinh dịch dự đoán khả năng có con

Categories: Huyền học,Kinh dịch

Tags: ,,,

1 Comment

  1. Pingback: Lục hào bi bí bảo - iKinh Nghiệm

Leave A Reply

Your email address will not be published.