Ứng dụng kinh dịch dự đoán cầu tài

Ứng dụng kinh dịch dự đoán cầu tài

Tài làm dụng thần
Cần phân biệt 2 loại hình dự báo cầu tài:
– Dự đoán tài vận của con người;
– Dự báo cầu tài trong kinh doanh.

10.1 Dự báo tài vận của con người.

– Cần có tài vượng, tử vượng, tử là nguồn tài, thổ cũng là nguồn tài.
Các tiêu chí dự đoán:
– Tài sinh T thì suốt đời được tài, nhưng T phải có tử sinh trợ.
– Tài hưu bị T khắc thì không có tài, cầu tài không lợi. Ngược lại tài khắc T là của tìm đến mình, cầu tài là được.
– Tài quá vượng, tài lâm nguyệt lại được hào động sinh là tài tinh, sẽ được nhiều tài. Hoặc tài động biến thành tài, nhật kiến là tài chồng chất, cầu được tài, nhưng phải chờ ngày tài vào mộ thì tài mới đến tay.
– Tài trì T hoặc quan trì T là được tài. Tài sinh thế là tượng dễ được của.
– Tài trì T, sinh T, hợp T, khắc T đều là của tìm đến mình, cầu là được.
– Tài vương T vượng thì rất tốt. T hưu tù mà tài lâm vượng địa thì vẫn được tài.
– T yên tĩnh mà được tài sinh thì dễ được tài.
– Tài yên tĩnh, gặp ngày xung hào tài thì sẽ được tài.
– Tử vượng tướng, động mà hợp tài, sinh tài thì có tài.
– Tử lâm nguyệt kiến nhật thần, tử động mà tương hợp tương sinh với tài thì cầu được tài.
– Tử gặp thanh long sinh tài, hợp tài, T vượng địa thì vận hanh thông.
– Tử động sinh tài, động hóa tài, tài động hóa tử thì tài dồi dào.
– Tử động biến hồi đầu khắc gặp bạch hổ thì đề phòng tai nạn. nếu là tử trì T thì ta không sao nhưng người nhà sẽ bị.
– Tử bị tổn thương thì không có tài.
– Quan hóa tài thì lợi cho cơ quan.
– Quan phát động hợp T thì mãn ý.
– Quan hóa tài mà khắc T là được tài. Ngược lại, tài hóa quan mà khắc T thì rất xấu.
– Huynh động sinh Tử thì tài nhiều và vững chắc.
– Huynh động là kìm hãm tài. nếu có quan động để kiềm chế huynh thì vẫn có tài. Nếu huynh lâm mộ thì đến ngày nhập mộ sẽ có tài.
– Huynh động khắc tài, nhưng huynh bị nhật phá, nguyệt phá thì không khắc được tài.
– Huynh lâm thái tuế thì cả năm hao tài. huynh động lâm thái tuế lại càng xấu.
– Phụ hóa tài thì được tài, nhưng gian khổ vì phụ là thần gian khổ.
– Phụ + huynh vượng khí gặp tài tuyệt địa thì không nên cầu tài.
– T ở vượng địa thì có thể làm ra tài.
– T, tài, tử hợp thành tài cục hoặc tử cục sinh thế thì nhiều tài.
– Gặp quẻ lục hợp, tài vượng tướng hoặc T tương hợp với tài thì có tài lớn.
– Nhật khắc tài thì ra khỏi ngày đó sẽ được tài.
– Quẻ lục hợp biến thành lục xung, T bị nhật nguyệt phá thì không có tài.
– Không có hào tài và hào tử tôn thì không có tài.
– Gặp quẻ lục xung mà dụng thần bị khắc thì không có tài, lại còn đề phòng tai nạn. T + Ư tuần không thì cầu không được tài.
– Gặp quẻ lục hợp mà tài bị nhật nguyệt xung thì bị phá tài ( trước hợp sau tan).

10.2 Dự báo trong kinh doanh.

Quy Ước:
T = ta
Ư = người hoặc kế toán, khách hàng
T,Ư tương sinh tương hợp tương hòa thì mới tốt.

Những tiêu chí dự đoán:

– Ư sinh T là mình lợi
– T sinh Ư là người lợi
– T khắc Ư là người khác làm theo ý mình
– Ư khắc T là mình bị lừa dối
– Ư lâm huynh, huyền vũ: bị mất trộm.
– Ư lâm T, quan: tai họa: ( thin thổ quan- ư – tỵ hỏa H- T)
– T lâm tài và Ư lâm tử là tượng người khác hà hiếp mình. Ư = T đều tuần không thì chủ và khách lừa dối nhau.
– Ư sinh T thì giao dịch dễ dàng.
– T = Ư tương xung tương khắc thì bạn cũ cũng thành thù.
– Gặp quẻ lục hợp, hoặc T hợp tài, tử thành hợp cục thì hưng vượng. Lục hợp biến thành lục xung thì trước tốt sau tiêu điều.
– Gặp quẻ phản ngâm (quẻ biến có hành khắc quẻ chủ) thì nên đóng cửa hàng.
– Tài trì T là phồn vinh, tài khắc T thì sẽ được lời.
– Tài là vốn, tử là nguồn, cả 2 vượng thì tài hưng thịnh.
– Tài hóa tiến là giá sẽ lên cao; hóa thoái là giá sẽ xuống thấp
– Tài suy hóa thành vượng thì tương lai giá sẽ lên cao. Tài vượng thành suy, tuyệt thì hãy bán mau và ngừng mua vào.
– Tài vượng: nên bán thật mau; T suy: giữ hàng và mua chậm lại.
– Hào tài ở quẻ nội suy, hoặc hào tài ở quẻ ngoại vượng sinh hợp T thì nên đi nơi khác cầu tài.
– Tài tĩnh thì mới nên tích hàng. T , tài động thì nên bán hàng.
– Tài suy, mộ, không, phá, động mà biến hung, hoặc bị nhật nguyệt hình xung khắc hại, lại thêm T và tài đều tuần không thì không thể mở cửa hàng.
– Quan động thì hay gặp cãi cọ. quan khắc thì tai họa liên tiếp.
– Quan trì T động hồi đầu khắc, lại bị nhật khắc T thì đề phòng bị bệnh ( vào tháng nào T lâm mộ).
– Quan khắc t thì đáng sợ cho buôn bán, quan lâm huyền vũ lại khắc T thì bị quan quyền bắt hoặc bị cướp.
– Huynh động là đáng sợ, sẽ thua thiệt. huynh dương thì thì không được lâu.
– T, Ư lâm huynh phát động là không tốt. hoặc nhật nguyệt lâm tài để xung khắc T thì tốt.

Ứng dụng kinh dịch dự đoán cầu tài

Categories: Huyền học,Kinh dịch

Tags: ,,,

1 Comment

  1. Pingback: Lục hào bi bí bảo - iKinh Nghiệm

Leave A Reply

Your email address will not be published.