Ứng dụng kinh dịch dự đoán hôn nhân

Ứng dụng kinh dịch dự đoán hôn nhân

6.1. Quy ước

– Nam đoán nữ: Thê tài làm dụng thần;
– Nữ đoán nam: Quan quỷ làm dụng thần;
– Cha mẹ xem cho con: Xem cho con trai: Quan làm dụng thần, T là ta.
Xem cho con gái: Tài làm dụng thần, T là ta.

6.2. Các tiêu chí dự đoán

– Nam đoán nữ thì T nên dương, Ư nên âm. Nữ đoán nam thì T nên âm, Ư nên dương. Đó là tượng được ngôi, là tốt.
– Dụng thần nên vượng, tương sinh, không nên hưu tù tử tuyệt hình xung phá hại.
– T và Ư tương sinh, tương hợp, tương hòa thì hôn nhân dễ thành.
– T và Ư không vong thì chia ly. Tuần không không đáng lo khi nam đoán nữ mà quan tuần không, nữ đoán nam mà tài tuần không.
– T tuần không: ta không thực lòng; Ư tuần không người không thực lòng.
– T sinh Ư là nam tìm đến nữ; Ư sinh T là nữ tham của.
– T hóa thoái thần thì có sự phản bội trong hôn nhân.
– Nam đoán có Ư = tài thì vợ nội trợ tốt, làm ra tiền. Nữ đoán có quan = Ư thì được chồng vừa lòng như ý, làm ra tiền.
– Nữ đoán nam mà có 2 hào tài thì hôn nhân không thuận ( anh chàng bắt cá hai tay). Nam đoán nữ mà có 2 hào quan là có tranh chấp (2 nam tranh 1 nữ).
– Nam đoán nữ mà có tài trì thế thì vợ lấn quyền chồng. Nếu tài ( là vợ) khắc T thì hôn nhân không thuận.
– Nữ đoán nam mà có quan trì T (tức chồng là ta) thì về có thể sai khiến chồng.
– Nam đoán mà tài không bị tuần không, nữ đoán mà quan không bị tuần không, lại lâm vượng địa là đại cát.
– Quan trì T, sinh T, hợp T, vượng tướng thì hôn nhân đẹp đẽ và mãi mai chung sống với nhau.
– Tài vượng tướng lại được nhật nguyệt hào động sinh hợp T, động mà hóa cát thì vọ chồng chung sống suốt đời.
– Tài hóa tiến thì nhà nhiều của.
– Tài vượng: con gái nhà giàu; Tài suy: con gái nhà nghèo.
– Tài vượng, huynh trì T thì vợ chồng coi nhau như kẻ thù.
– Tài động biến sang Quan hay huynh thì vợ chồng chia ly.
– Dụng thần sinh hợp T, T +Ư tương hợp thì hôn nhân dẽ thành, gia đình hòa thuận.
– Gặp quẻ lục hợp là tốt.
– Quẻ dụng gặp thanh long là đại cát.
– Quan gặp thanh long: quý hiển.
– Tài gặp thanh long: nhiều của.
– Hào Ư yên tĩnh thì hôn nhân đúng như đính ước. Quan + Tài ở cùng một cung thì tình thêm thân thiết.
– Quẻ chủ lục xung biến sang quẻ biến lục hợp thì có trục trặc nhưng không tan vỡ.
– Quan phục ở tài thì nam đã có vợ ( có thể dấu ở đâu đấy). Tài phục ở Quan thì nữ đã có chồng.
– Quan hoặc tài hưu tù thì thường vợ chồng có trặc.
– Nhiều quan lại vượng tướng là nam giàu, quan hưu tù là nghèo.
– Tài ẩn phục lại không vượng thì tình duyên sẽ trắc trở.
– Thế suy lại lâm mộ thì hôn nhân khó bền vững.
– Quan dụng thần sinh cho Ư là không chung thủy.
– T khắc Ư, Ta chống lại hôn nhân.

Ứng dụng kinh dịch dự đoán hôn nhân

Categories: Huyền học,Kinh dịch

Tags: ,,

1 Comment

  1. Pingback: Lục hào bi bí bảo - iKinh Nghiệm

Leave A Reply

Your email address will not be published.