Lục hào – Xem phải chăng có tà mà tac quái

1, bình thường hào Quan quỷ không có quyền sinh khắc, hào Quan quỷ không hiện lên quẻ, đều không phải là quỷ thần tà ma tác quái. Nếu hào Quan quỷ gặp không, không hiện lên quẻ thì đều không phải là tà ma. Nếu hào Quan quỷ hiện lên quẻ, không gặp không, nhất là phát động lâm Đằng Xà, Huyền Vũ, là tượng có tà ma tác quái. Nếu hưu tù yên tĩnh cũng chủ không phải tà ma tác quái, hưu tù phát động là có tà ma. Hào Quan quỷ vượng tướng là thần, hưu tù là quỷ.

2, xem thần gì quỷ gì: phải phối hợp lục thần. Xem Ngũ Hành địa chi và lục thần để đoán. Lâm Đằng Xà, là Xà tiên; lâm Thanh Long là mãng tiên, nhất là Thìn, Tị lâm Đằng Xà, Thanh Long, thì càng khẳng định vì Thìn là rồng, Tị là xà. Nếu là Thân, Dậu kim, Dậu kim vượng tướng là phật, lâm Thanh Long, chủ chính, là phật. Thân kim có tượng Hồ Tiên.

Nếu Quan quỷ vượng lâm Thìn Tuất Sửu Mùi, tại sơ hào, là thần thổ địa. Thổ Quỷ lâm Câu Trần, là thổ quỷ quái, cũng chủ chồn, hoàng tiên tác quái.

Nếu Quỷ lâm Hợi, Tý thủy, là quỷ nhảy sông chết, hoặc là quỷ quái, thần linh trong sông; lâm Tý thủy là giếng, có thể là quỷ rơi xuống giếng chết; Hợi Thủy là lưu động thủy, khả năng là quỷ trong sông biển hồ. Nếu Hợi Tý thủy Quỷ lâm Huyền Vũ, có thể là rơi xuống nước hoặc uống thuốc độc chết, hoặc là quỷ chết oan, không minh bạch, hoặc uống thuốc mà chết; Quỷ lâm Câu Trần là quỷ bị thương mà chết.

Quan quỷ lâm kim hào (Thân, Dậu kim), lâm Bạch Hổ chủ đột tử, lao ngục tai ương mà chết, hoặc tai nạn xe cộ mà chết.

Nếu hào Thế hưu tù sẽ dễ dàng bị Quỷ Sát đánh. Nếu hào Thế yếu, hưu tù lâm Bạch Hổ, hoặc hào Quan quỷ lâm Bạch Hổ phát động khắc hào Thế, tốt nhất không tham gia tang sự tang lễ, lúc này vận khí của mình không tốt, điểm khí thấp dễ dàng bị vật chất âm tính thừa cơ mà vào. Nếu hào Thế vượng thì tinh, khí, thần của mình mạnh, bách tà bất xâm.

Hào Quan quỷ lâm Dần, Mão mộc, nhất là lâm Dần mộc, lại lâm Đằng Xà, lại lâm dương hào phát động, là quỷ thắt cổ. Mão mộc Quan quỷ lâm Đằng Xà có thể là quỷ bị họa lao ngục tai ương mà chết. Nếu lâm dương hào phát động cũng có tượng là treo cổ mà chết.

Quan quỷ lâm Ngọ hỏa, có khi là thần đèn, hoặc là thiên thần, táo quân, hay võ tướng, môn thần các loại, lâm Bạch Hổ là môn thần, lâm Chu Tước là Táo quân.

Nếu hào Quan quỷ tại hào nhà động, là quỷ trong nhà, trong Lục hào là tổ tiên của mình chết đi tác quái.

Quỷ tại bản cung quẻ nội, là quỷ thân thuộc nhà mình, trong gia môn.

Quỷ sinh Thế là trưởng bối; quỷ trì Thế là ngang hàng; khắc Thế cũng thuộc về trưởng bối, tượng ông, bà nội; bị hào Thế khắc là Thê tài, nữ tính, cũng có thể thuộc về tiểu bối, nếu cùng hào Thế tương xung tương khắc, có thể là cừu gia của mình đối đầu.

Nếu ở ngoại quẻ, không phải trong bổn môn lục thân, là quỷ không quen thuộc.

Nếu Quan quỷ tại hào ba bốn là đi ra ngoài gặp quỷ, tại quẻ nội là bản địa, ở quẻ ngoại là ở bên ngoài gặp quỷ; tại hào năm, sáu cũng là quỷ ở bên ngoài.

Gặp quẻ Du hồn, thì là cô hồn dã quỷ.

Nếu cảm thấy là quỷ ma tác quái, còn có một cách nhìn khác, không phải khán quan hào Quỷ, mà chuyên xem hào Đằng Xà. Loại phương pháp này cần đoán cùng phương pháp bên trên, nếu giống nhau là có thể định vị, nếu không giống nhau, có thể hỏi thăm người cần xem tin tức tương quan để phán đoán.

Phương pháp phán đoán theo Đằng Xà cụ thể như sau:

Xem hào nào lâm Đằng Xà, hoặc lâm Đằng Xà hợp hào Thế, hào này đại biểu lục thân chính là quỷ. Như hào Phụ lâm Đằng Xà hợp Thế, là trưởng bối, dương là nam, Âm là nữ; nếu Đằng Xà lâm Quan hào Quỷ kế đời ông nội, lâm Đằng Xà hào hợp hào Thế hoặc xung khắc hào Thế lục thân, cũng là dương nam, Âm nữ; nếu hào Huynh đệ lâm Xà, xung khắc hào Thế, hợp hào Thế là cùng thế hệ: Nếu hào Tử tôn là tiểu bối: Nếu lâm Thê tài là vợ hoặc tiểu bối.

Nếu như thay mặt xem: Vậy cần xem hào nào lâm Đằng Xà xung khắc Dụng thần, hợp Dụng thần. Xem quỷ thần phương nào theo hào Thế để làm cơ sở điểm tìm.

Categories: Huyền học,Kinh dịch

Leave A Reply

Your email address will not be published.